Sviečka z palmového vosku vo farbe čakry

Neohodnotené

Sviečky čistia, liečia a harmonizujú jednotlivé čakry .

 

Variant:
Dostupnosť Na dotaz Skladom (5 ks) Skladom (5 ks) Skladom (5 ks) Skladom (5 ks) Skladom (5 ks) Skladom (5 ks) Skladom (5 ks) Zvoľte variant
Kód: 374/BIE 374/MOD 374/ZEL 374/FIA 374/CER 374/SVE 374/ORA 374/ZLT Zvoľte variant
€3,05
Sviečka z palmového vosku vo farbe čakry
Neohodnotené

Výška 8cm , priemer 4,5cm

Poznáme 7 základných čakier – koreňovú, sakrálnu, solar plexus, srdcovú, krčnú , čelovú (tretie oko) a korunnú. 

Koreňová - červená : 

Nachádza sa na dolnom konci chrbtice . Táto čakra je spojená so základom nášho fyzického života, s fyzickým bezpečím. Ovplyvňujú náše myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí: financie, kariéra, bývanie, fyzické bezpečie, uspokojovanie fyzických potrieb, majetok. Ak je táto čakra otvorená, prúdi do nás dostatok kľudnej energie ktoré potrebujeme ku zvládnutiu všetkých nárokov ktoré na nás kladie život. Táto čakra nám prepožičiava stabilitu a odolnosť., radosť zo života, ktorá nám dovoľuje vychutnať si všetko materiálne tak i sexualitu. Ak je čakra narušená, energia neprúdi rovnomerne, podlieha silný výkyvom. 

Sakrálna (oranžová) : 

Nachádza sa uprostred medzi pupkom a dolným koncom chrbtice. Má vzťah k našej kompletnej citovej oblasti, k našim pohlavným a reprodukčným orgánom, k zmyselnosti, k radosti z plynutia. Súvisí so spojením s našimi rodičmi a neskôr s našimi partnermi. Je to miesto našej vnútornej hrdosti, prebýva tu naše vnútorné dieťa. Je to dôležitý bod našej vitálnej sily. Sakrálnu čakru ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa: túžby po uspokojení fyzických potrieb (jedlo, pitie, sex, vzrušenie), závislosti (na alkohole alebo iných drogách, či jedle či iných látkach), telo (spánok,životný štýl, zdravie, hmotnosť, myšlienky týkajúce sa vzhľadu). Ostávajú v nej zablokované pocity vnútornej dôstojnosti a životnej radosti a vzniká nenávisť, hnev, strach, bolesť, žiarlivosť a ďalšie nespracované pocity. 

Solar plexus (žltá): 

Nachádza sa presne nad pupkom Je to sídlo našej osobnosti a sú tu uložené všetky skúsenosti nášho života i životov minulých. Nájdeme tu všetky predstavy a vnútorné obrazy ktoré sa vytvárali od najrannejšieho detstva ukladanými, vštepovanými vetami, hodnoteniami, úsudkami a výpoveďami o tom aký sme a následne sme si ho sami vnútri uložili. Vytvorili tak svoj sebaobraz. Tiež sa vzťahuje k centru našich nevyjasnených pocitov, našej schopnosti sebapresadenia sa, schopnosti uhájiť si v živote svoje miesto, s pocitom vlastnej sebahodnoty. Tretiu čakru ovplyvňujú pocity a myšlienky týkajúce sa týchto oblastí: sila a moc ( strach z moci, alebo mať väčšiu moc, strach z autorít, posadnutosť silou a mocou), ovládanie ( strach z ovládania inými ľuďmi, strach zo straty kontroly, túžba po sebaovládaní, túžba mať kontrolu nad danou situáciou alebo druhými ). Pri narušenej čakre môže mať človek pocit bezcennosti, pocit poníženosti, prázdnoty, obavy, pochybnosti či vôbec zvládne svoj život, objavujú sa depresie, sebaobviňovanie, náhle citové výlevy, mocenské hry spojené s manipuláciou druhých a vnucovaním im vlastnej vôle. 

Srdcová (zelená): 

Nájdeme ju uprostred hrudníka. Je to zároveň prvá čakra z horných čakier, ktorá súvisí s duchovnými témami. Vzťahuje sa k našej schopnosti vcítenia sa, pociťovať lásku k sebe samému i k ostatným ľuďom, zvieratám, k prírode alebo aj k veciam, súcitiť a bezpodmienečne dávať a milovať, cítiť a vnímať energiu. V systéme čakier je srdce tým najväčším liečiteľom, ktorý harmonizuje negatívnu energiu a vie ju premeniť na pozitívnu.  

Krčná (svetlomodrá): 

Nachádza sa na krku v blízkosti ohryzku. V tejto čakre sa nachádza všetka láska, radosť a súcit, ktorá sa nachádza v srdci. Funguje ako uško ihly medzi osobnosťou a inšpiráciou, ktorú získava duša od Božstva. Vzťahuje sa k našej obetavosti, oddanosti, kreativite a k nášmu vyjadrovaniu – verbálnemu i neverbálnemu – vo forme umeleckých, či akýchkoľvek ďalších tvorivých činností. Tiež jej hovoria brána do neba, pretože otvára osobnosť smerom hore vyšším častiam duše, preč od vlastnej osobnosti. Všetko, čo bolo nájdené v srdci, je teraz možné vyjadriť hrdlom. Krčnú čakru najviac ovplyvňujú myšlienky a pocity v oblastiach: pravdovravnosť, úprimnosť ( voči sebe, blízkym, známym, nadriadeným, podriadeným...), komunikácia ( akákoľvek forma vrátane spevu, písaného aj hovoreného prejavu, umeleckej tvorby, channelingu a vyučovania), schopnosť požiadať o to, čo chceme a potrebujeme (Boha, svojich blízkych, spolupracovníkov ale aj samého seba). 

Čelová , tretie oko (tmavomodrá): 

Nachádza sa uprostred medzi obočím. Táto čakra nám povoľuje náhľad do energetickej roviny, ktorá leží za viditeľným svetom. Ukazuje nám zákulisie ľudí a ich duševný stav, to, akí sú v skutočnosti za všetkými maskami osobnosti. Tretie oko zaznamenáva celý váš život ako film – všetky myšlienky, pocity, aj činy, ale aj emócie všetkých ľudí, s ktorými prichádzame do styku. V okamihu smrti sa vám celý tento záznam prehrá pred očami. Tretie oko ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa budúcnosti (túžba, alebo naopak nechuť vidieť, čo nás čaká), minulosti (ak vás vízie budúcnosti desia, alebo ak ste boli prenasledovaní v minulých životoch za svoje „nadprirodzené“ schopnosti, svoje tretie oko radšej zatvoríte), viery a duchovna (túžba alebo nechuť vidieť duchov či anjelov). Tretím okom môžeme vidieť auru, energetické diery, myšlienkové vzorce, rozoznáva prebiehajúce mocenské hry, zložité energetické, či rodinné, alebo partnerské väzby. Ak je čakra narušená, zostáva človek zadusený svojimi myšlienkami, premúdrelo sa pokúša posudzovať všetko podľa svojich myšlienkových meradiel a hodnôt, často býva domýšľavý a pyšný.  

Nesprávne fungovanie tretieho oka vedie k nočným morám . 

Korunná (fialová): 

Nachádza sa na temene hlavy. Symbolom je naše spojenie so svetlom a s našim vesmírnym pôvodom. Má nezastupiteľnú úlohu pri jasnovidnosti, jasnom poznaní, čo je schopnosť prijímať myšlienky, informácie a inšpiráciu od Boha, prípadne kolektívneho nevedomia. Odtiaľ dostáva človek potravu pre svoju dušu a naozajstné vedenie od svojho vyššieho Ja. Spojením s vyššou múdrosťou je správanie nezávislé na hodnoteniach z vonkajšieho prostredia, mienke druhých. Pohybuje sa v živote sebaisto, uvoľnene, pretože nepretržite zakúša podporu vyššej úrovne svojej duše a vesmírnej múdrosti. Žije v súlade so sebou samým a súhlas ostatných používa ako druhoradý. Korunnú čakru ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí: Boh (vzťah k nemu), náboženstvo i duchovnosť, Božské vedenie ( postoj k prijímaniu pokynov a inšpirácie z univerzálneho zdroja ), viera (naša ochota či neochota prijímať informácie z vyšších sfér bez kontroly rozumu). 

V siedmej čakre nedochádza priamo k blokáciám, môže byť iba viac či menej vyvinutá. To sa môže prejavovať pocitom strachu a neistoty. Funkcia korunnej čakry je obmedzovaná egom a väzbami. Väzby na rôzne veci vo fyzickom svete, alebo aj zvieratá, či ľudí. Silné väzby na čokoľvek pozemské obmedzujú funkciu korunnej čakry. 

Korunnú čakru otvárajú a rozširujú fialová a biela farba. 

Sviečky sú ručne s láskou vyrábané 

Pred zapálením sviečky odporúčam knôt skrátiť na dĺžku cca  3mm, aby nehorela príliš veľkým plameňom. Pri každom ďalšom zapálení postup opakujte . Sviečky nezapaľujte zápalkami , nemajú rady síru.  

Upozornenie :  

Nenechávajte horiacu sviečku bez dozoru, chráňte pred deťmi a zvieratami. Dodržujte odstup medzi dvoma sviečkami minimálne 15cm. Nepremiestňujte horiacu sviečku. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov hrozí vznik požiaru!